Verenigde Zaken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Het opstellen en versturen van een incasso dagvaarding

Het proces bij een incasso dagvaarding bestaat uit meerdere stappen. Op het moment dat de debiteur niet wilt betalen en ook niet wilt meedenken, wordt er ingegrepen. Omdat discussiëren niks gaat opleveren in zo’n situatie wordt er een incasso dagvaarding opgesteld. De wederpartij wordt dan betrokken in een gerechtelijke procedure. De partij die niet wil betalen krijgt een oproep om te verschijnen bij de rechtbank. Een dagvaarding is in feite een oproep voor een gerechtelijke procedure. Hierin kan bijvoorbeeld staan wat de schuldeiser wil van de tegenpartij en wat de reden daarvoor is. Ook staat er bij welke rechtbank de tegenpartij moet verschijnen. Het opstellen van een dagvaarding kunt u niet zomaar zelf doen. Dit kunt u beter overlaten aan een advocaat. Zij hebben de juiste kennis en ervaring om dit op een juiste manier te onderbouwen. Hiermee staat u ook steviger in uw schoenen. Wanneer de dagvaarding is opgesteld moet deze nog worden betekend door de deurwaarder. Met andere woorden; de tegenpartij is nu echt op de hoogte van de dagvaarding. Maar let op; de dagvaarding is pas geldig als deze schriftelijk door een deurwaarder is overhandigd.

Verweer van de tegenpartij

Wanneer de tegenpartij de dagvaarding ontvangen heeft, moet er binnen en bepaalde tijd verweer ingediend worden. Per punt kan de tegenpartij aangeven waar ze het wel mee eens zijn, en waar niet. Mocht de tegenpartij ervan overtuigd zijn dat ze schade hebben geleden, kan er een tegenvorderingen ingesteld worden. Hierna volgt er nog een zitting bij de rechtbank. Tijdens de zitting kunnen beide partijen een toelichting geven over hun standpunten. Afhankelijk van de situatie kan de rechter een eindvonnis toewijzen of een tweede moment inplannen voor een schriftelijk verhoor van beide partijen.

Het eindvonnis

Het kan een lange tijd duren voordat er een eindvonnis komt. Maar wanneer de rechter oordeelt met een eindvonnis, is het incassotraject beëindigd. In het vonnis wordt er bepaald welke partij gelijk krijgt, welk bedrag er moet worden overgemaakt en welke kosten er nog bij komen in verband met het proces. Normaal gesproken zijn de proceskosten voor rekening van de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Praktijkvoorbeeld

Heeft u een huurder die niet wil betalen? Door een huurincasso te starten wordt de kans groter dat de huur betaald wordt. Het is natuurlijk heel vervelend als dit gebeurt, maar het kan noodzakelijk zijn. De tegenpartij komt namelijk de afspraak niet na over de betaling, en dat is niet de bedoeling.

https://onyx-advocaten.nl/