Verenigde Zaken
Image default
Zakelijke dienstverlening

Public Matters

Heeft u een public affairs & lobbyadviesbureau nodig dat gespecialiseerd is beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie, dan kunt u daarvoor Public matters benaderen. Het is een bureau dat u kan adviseren hoe u de positie die u heeft of eventueel wilt bereiken, ook daadwerkelijk kunt bereiken. Door Public Matters wordt dat gedaan op zowel de bestuurlijke als de publieke arena, maar ook in de politiek. Omdat Public Matters al jaren ervaring heeft, weten ze precies wat ze kunnen en moeten doen om bepaalde doelen te bereiken. Ze zullen daarvoor de meest effectieve strategieën gebruiken. De vooraf afgesproken doelstelling, die de klant wil bereiken, zullen door Public Matters ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De adviseurs van Public Matters kunnen u bijstaan in meerdere sectoren. Ze kunnen helpen in de politiek, bedrijfsleven en de maatschappij. Daarbij kunt u denken aan vastgoed, zorg, financiën, technologie, food & retail en infra & mobiliteit. Wanneer u gebruik maakt van het bureau van Public Matters, dan zult u tot de conclusie komen dat de adviseurs creatief zijn, maar ook deskundig en resultaatgericht werken.

Een steakholder

Een stakeholder of belanghebbende is een persoon die invloed zal ondervinden wat zowel positief als negatief kan zijn, of zelf invloed kan uitoefenen op een bepaald deel van een organisatie. Het zijn die personen of bepaalde groepen van personen die invloed kunnen hebben op een bepaald project, maar er ook zelf door beïnvloed worden. Het zijn de doelgroepen die werken vanuit een specifiek belang. Ze horen bij de organisatie van waaruit een bepaald product wordt gerealiseerd. Hierbij kunt u denken aan klanten, aandeelhouders, ondernemingsraad, medewerkers en financiers. Ze hebben allemaal invloed en belang op de organisatie om tot het vervaardigen van een product te komen.

Hoe kunt u stakeholdermanagement benaderen?

U kunt stakeholdermanagement zien als een apart, maar wel als een belangrijk onderdeel die ervoor zorgt dat een bepaald project, activiteit of zelfs een programma goed wordt gerealiseerd. U moet het stakeholdermanagement zien als een proces dat uitgevoerd wordt om de doelen, die men voor ogen heeft, organisatorisch te bereiken. Zij die dit realiseren hebben een managementfunctie binnen het bedrijf waar ze werken. Wanneer u als directie van bijvoorbeeld een bedrijf hiervoor de juiste personen op de juiste plaats weet te zetten, kunt u zeggen dat u een solide fundering heeft voor uw bedrijf.

https://publicmatters.nl/