Verenigde Zaken
Image default
Energie

Hoe zien duurzame energiebronnen eruit?

Wat zijn duurzame energiebronnen?

De tijd waarin wij ons nu bevinden noodzaakt de mens om meer en meer te letten op duurzame energiebronnen. Maar wat zijn dit precies? En wanneer is een energiebron precies duurzaam? Als je het weet is het vrij makkelijk te herkennen. In het begin van de twintigste eeuw zijn de fossiele bronnen ontdekt die tot op heden nog steeds gebruikt worden. Langzamerhand moet men overgaan op het gebruik van duurzame energiebronnen. Deze zullen het milieu ten goede komen.

Zit er een verschil tussen hernieuwbare en duurzame energiebronnen?

Vaak worden de termen hernieuwbaar en duurzaam door elkaar gehaald. Dit is ten onrechte, omdat het niet hetzelfde betekent. Hernieuwbaar betekent dat de bron van het product steeds opnieuw te produceren is: het raakt niet op. Duurzame energiebronnen gaan een stap verder. Deze zijn én hernieuwbaar én leveren tijdens de energiewinning geen schade aan het milieu.

Bio-energie

Bio-energie wordt gewonnen uit biomassa. Organische materialen worden chemisch verwerkt of verbrand. Hierdoor ontstaan biobrandstoffen als gas, olie, warmte en elektriciteit. Tweede generatie bio-energie is duurzaam. Dit betekent dat de energie gewonnen moet worden uit organisch materiaal dat geen ander doel meer heeft. Denk hierbij aan gebruikt frituurvet of tuinafval.

Warmte als duurzame energiebron

Bij industriële processen of energiewinning wordt warmte geproduceerd. Het omzetten van deze restwarmte wordt gezien als duurzame energiebron. Deze warmte zou anders verloren gaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt hierdoor tegengegaan.

Zonne-energie

De zon speelt een grote rol bij de duurzame energiebronnen. De zon houdt — in ieder geval de komende tijd — niet op met bestaan en is daarom continu te gebruiken. Het zonlicht wordt door speciale panelen opgevangen en omgezet in elektriciteit. Tijdens deze energiewinning worden geen schadelijke stoffen uitgestoten, wat dit een van de duurzame energiebronnen maakt.

Wind is ook een duurzame energiebron

In Nederland hebben we genoeg wind: ideaal voor energiewinning. Met windmolens wordt energie opgewekt doordat de rotorbladen in beweging komen. De win zet deze beweging in gang. Ook de wind is geen eindige bron. Daarbij stoot een windmolen geen schadelijke stoffen uit. De CO2 die is uitgestoten tijdens de productie wordt door diezelfde windmolen gecompenseerd.

Energie uit water

Nederland staat bekend om het water en daar doen we ons voordeel mee. Door een turbine aan te drijven met water ontstaat beweging die omgezet wordt in energie. Een nadeel van deze methode is dat niet overal kan worden voldaan aan de vraag naar water. Omdat het opwekken van dit soort energie tevens geen schadelijke stoffen teweegbrengt wordt ook dit gezien als een van de duurzame energiebronnen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/