Verenigde Zaken
Image default
Chemie

Legionella bestrijding

Wat is de legionella bacterie?

We hebben allemaal wel eens gehoord van een legionella uitbraak in een verzorgingstehuis of in een tuincentrum. Wanneer u besmet bent door de legionella bacterie kunt u ernstig ziek worden. Wanneer u besmet bent, begint de ziekte met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel. Daarna kunt u door een longontsteking koorts krijgen boven de 39 graden. Soms is de patiënt kortademig en heeft last van braken en diaree. Voordat de klachten toonbaar worden, kan het 2 tot 9 dagen duren, voordat u de verschijnselen krijgt. Toch zullen er direct maatregelen worden genomen, wanneer de ziekte wordt geconstateerd in een verzorgingstehuis. Hier is men zeer bezorgd, omdat de ziekte kan leiden tot het overlijden.

Het ontstaan van de legionella bacterie

De legionella bacterie ontstaat vooral in stilstaand water van 25 graden tot 50 graden. Daarom worden de waterleidingen in onder andere verzorgingstehuizen als legionellapreventie regelmatig doorgespoeld. Legionellapreventie is zeer belangrijk. Door het goed doorstromen van de leidingen zullen daarin geen bacteriën kunnen ontstaan. Eventueel kunnen de reeds ontstane bacteriën in de leidingen gedood worden wanneer de temperatuur van het water hoger is dan 60 graden.

Een uitbraak voorkomen

Het is belangrijk dat in tehuizen gebruik wordt gemaakt van een goed beheersplan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een adviesbureau legionella. Er wordt gebruik gemaakt van een adviesbureau legionella dat BRL6010 gecertificeerd is. Zij kunnen u adviseren hoe u veilig drinkwater kunt houden. U kunt een risicoanalyse en beheersplan laten maken. Ook zal het adviesbureau legionella u advies kunnen geven als u een terugkerende besmetting heeft.

Een onafhankelijk onderzoek

Laat regelmatig een onafhankelijke risicoanalyse maken. Daarna worden er beheersplannen opgesteld. Als directie van verzorgingstehuizen zal men de raadgevingen zeker opvolgen om problemen van een uitbraak te voorkomen. In veel gevallen zal er een membraanfiltratie worden toegepast om een eventuele legionellabacterie te bestrijden. Het is een scheidingsmethode waarmee schadelijke stoffen uit vloeistoffen kunnen worden gehaald. Ook een waterleidingsbedrijf zal gebruik maken van dergelijke filters. Zo krijgt u schoon en veilig drinkwater.

Wat is de legionella bacterie?

We hebben allemaal wel eens gehoord van een legionella uitbraak in een verzorgingstehuis of in een tuincentrum. Wanneer u besmet bent door de legionella bacterie kunt u ernstig ziek worden. Wanneer u besmet bent, begint de ziekte met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel. Daarna kunt u door een longontsteking koorts krijgen boven de 39 graden. Soms is de patiënt kortademig en heeft last van braken en diaree. Voordat de klachten toonbaar worden, kan het 2 tot 9 dagen duren, voordat u de verschijnselen krijgt. Toch zullen er direct maatregelen worden genomen, wanneer de ziekte wordt geconstateerd in een verzorgingstehuis. Hier is men zeer bezorgd, omdat de ziekte kan leiden tot het overlijden.

Het ontstaan van de legionella bacterie

De legionella bacterie ontstaat vooral in stilstaand water van 25 graden tot 50 graden. Daarom worden de waterleidingen in onder andere verzorgingstehuizen als legionellapreventie regelmatig doorgespoeld. Legionellapreventie is zeer belangrijk. Door het goed doorstromen van de leidingen zullen daarin geen bacteriën kunnen ontstaan. Eventueel kunnen de reeds ontstane bacteriën in de leidingen gedood worden wanneer de temperatuur van het water hoger is dan 60 graden.

Een uitbraak voorkomen

Het is belangrijk dat in tehuizen gebruik wordt gemaakt van een goed beheersplan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een adviesbureau legionella. Er wordt gebruik gemaakt van een adviesbureau legionella dat BRL6010 gecertificeerd is. Zij kunnen u adviseren hoe u veilig drinkwater kunt houden. U kunt een risicoanalyse en beheersplan laten maken. Ook zal het adviesbureau legionella u advies kunnen geven als u een terugkerende besmetting heeft.

Een onafhankelijk onderzoek

Laat regelmatig een onafhankelijke risicoanalyse maken. Daarna worden er beheersplannen opgesteld. Als directie van verzorgingstehuizen zal men de raadgevingen zeker opvolgen om problemen van een uitbraak te voorkomen. In veel gevallen zal er een membraanfiltratie worden toegepast om een eventuele legionellabacterie te bestrijden. Het is een scheidingsmethode waarmee schadelijke stoffen uit vloeistoffen kunnen worden gehaald. Ook een waterleidingsbedrijf zal gebruik maken van dergelijke filters. Zo krijgt u schoon en veilig drinkwater.

https://www.aquadns.nl/