Verenigde Zaken
Image default
Bedrijven en samenleving

Wat moet ik weten over straling op de werkvloer?

Wat moet ik weten over straling op de werkvloer?

 

Er is veel onbekend omtrent elektromagnetische straling. Wat is het en is het gevaarlijk voor de gezondheid? En hoe kan je het eigenlijk meten en wat is het nut daarvan? In dit artikel staan deze feiten op een rij. Op die manier kan je eventuele gevaren snel signaleren en aanpakken. Ben je klaar om de elektromagnetische straling te lijf te gaan? In dit artikel delen we een aantal feiten. Bijvoorbeeld dat de straling niet direct zorgt voor gezondheidsproblemen, maar overgevoeligheid op de loer ligt.

Wat is elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling is een golf die wordt veroorzaakt door elektrische stromen. Je kan het vergelijken met een golf van water. Er bestaat natuurlijke straling zoals opgewekt door zon en er is ook kunstmatige straling van bijvoorbeeld antennes van radio, televisie, zendmasten, mobiele telefoons en WiFi. Een golf van elektromagnetische straling  ontstaat door elektrische lading. Rond elk stopcontact is elektrische lading aanwezig. Een magnetische golf ontstaat als de lading beweegt. Bijvoorbeeld door het aanzetten van een apparaat waarvan de stekker in het stopcontact zit. Uiteindelijk kennen we dit als stroom. Een elektrische golf die in beweging is, veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd. Door de wisselwerking tussen deze golven ontstaat er elektromagnetische straling ook wel elektromagnetische velden genoemd.

Wat zijn de gevolgen van elektromagnetische straling?

Er is op dit gebied nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs of deze straling invloed heeft op het lichaam. Maar het wordt zeker niet ontkend. Een deel van de mensen is overgevoelig voor elektromagnetische straling en ervaren slaapproblemen, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, depressie, concentratieproblemen, oogproblemen, te hoge bloeddruk en een branderige huid. Maar echt duidelijke gezondheidsproblemen zijn tot op heden nog niet vastgesteld. Het is wel goed om bewust te zijn van de straling en deze af en toe te meten in huis en op kantoor.

Waarom zou ik de straling moeten meten?

Door straling te meten wordt in kaart gebracht of in je pand de straling van elektromagnetische velden de gebruikelijke waarden overstijgt. En wat je vervolgens kan doen om overlast of eventuele gezondheidsproblemen te voorkomen. Professionals kunnen de electromagnetische straling meten en daar conclusies aan verbinden. Bij de stralingsmeting wordt de situatie en stralingsbelasting van iedere ruimte apart in kaart gebracht. Bij de meting wordt vooral kritisch gekeken naar plekken waar veel tijd wordt doorgebracht. Dit is bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte, de werkplekken en de vergaderzaal. Door de meting krijg je passend advies van professionals en kan in kaart worden gebracht of er gevaar is voor gezondheidsproblemen.

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn werk in aanraking kom met elektromagnetische straling?

Sommige beroepen hebben vaak te maken met elektromagnetische straling. Bijvoorbeeld in hoogspanningsmasten, bij zendmasten op daken, bij radarinstallaties of bij MRI-apparatuur. Bij deze beroepen is het belangrijk om te voorkomen dat mensen risico’s lopen. Bij deze groep mensen is het in kaart brengen van risico’s en het nemen van passende maatregelen belangrijk. Let hier dus goed op als je werkt met deze vorm van straling. Het kan dan namelijk wel gevolgen hebben voor uw gezondheid.